search

proximax

ProximaX heeft een laag op NEM gebouwd. Deze kaag/lagen zijn gedecentraliseerd via ProximaX nodes. Mooi dit 👌 Correct me if I’m wrong @Xpedite

ProximaX wordt groot verwacht ik. Zijn layers bovenop NEM ala Ethereum, siacoin, espers, lbry

Comsa, catapult, mijin, proximax, nemex, bankorus, etc

Anthoin
De nieuwe ethereum ?

ProximaX... lees whitepaper maar eens. Ethereum 4.0 zit daar in

Introducing ProximaX! A Blockchain 3.0 protocol, powered by NEM, which combines blockchain, storage, streaming and an advanced consensus algorithm. http://bit.ly/Introducing-ProximaX For updates, join the official Telegram group: https://t.me/ProximaXio

Voor de mensen met vragen over ProximaX, stel ze gerust hier...

Patrick Hamers
Voor de mensen met vragen over ProximaX, stel ze gerust hier...

ProximaX is als ik het goed begrijp een layer boven op de NEM blockchain waarop je gemakkelijk dapps kan laten draaien ? En is makkelijker te programmeren dan ether ?

ProximaX komt binnenkort met een ICO ?

Rene12345🇳🇱
ProximaX is als ik het goed begrijp een layer boven op de NEM blockchain waarop je gemakkelijk dapps kan laten draaien ? En is makkelijker te programmeren dan ether ?

Klopt. Idd een extra laag bovenop NEM. Dit dekt misschien de lading: proximax sounds like it wants to take on filecoin, storj, maidsafe, monero, zcash, eos, and ethereum all at once 😊

Mens
Ik zie de verbintenis niet tussen ProximaX en Eos,zcash en monero niet? Hoe moet ik dit inzien?
Het idee is, zover ik begrijp, dat bijna alles te maken is. Dat je fantasie de beperkende factor is. Wellicht leuk om deze groep even te joinen. Worden ook technisch inhoudelijke vragen gesteld: https://t.me/ProximaXio
An advanced extension of the Blockchain and Distributed Ledger Technology (DLT) with utility-rich services and protocols, powered by NEM blockchain. For more info, visit: https://proximax.io https://t.me/ProximaXio

De XPX tokens van de ProximaX ICO kunnen we die straks bewaren op Nanowallet ? Ze gebruiken een NEM mosaic ? Dit is vergelijkbaar met wat een erc20 token is bij eth ?

Scam alert!! Be careful in the Nem country groups with a scam message from a guy who calls Jeff McDonald talking about ProximaX and asking for Xem.

[ANN] ProximaX [XPX] | Blockchain Reimagined and Evolved | PoI | PoSt | PoB: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3323593.0

@Sateetje nog even een vraag aangezien jij ook wel betrokken bent bij Proximax, klopt het dat de mensen die XAR hebben gekocht met XEM, automatisch een stake van XPX ontvangen in de nano wallet?

Hey NEM Community: VOTING IS LIVE! Here are 7 things I think will benefit NEM Community why you should vote YES! (SAY YES by sending '0' XEM to: NAFIFY-3TUP77-IUAPVK-ASM77D-JTEUIQ-ZSWJ7N-R2FX) 1. Exposure of NEM protocol in AgriTech and Indoor Farming Space – The combination of these three technologies will profoundly disrupt the agriculture and supply chain industries. GreeOx will increase exposure for NEM blockchain tremendously through an already established indoor farming space. GreeOx will upload its source code onto a public git repository to allow for review as an open source platform so others may implement on top of it as an open-network ecosystem. 2. Fractional Farm Ownership – GreeOx tokens will represent fractional ownership of GroBinn indoor farms located around the globe – in any climate conditions. It is no small feat to own a cutting-edge automated farm to provide real food to the world, so this is an opportunity for NEM members to be the first to own distributed and decentralized farms. This would be accomplished through NEM's algorithm, Proof of Importance (POI) where it provides higher priority to users and facilitates in the reputation of the users. 3. On-boarding Institutional and Corporate Users – Grobinn will be placed amongst resorts and corporate users, to enhance the usage of Greeox Tokens on a large scale as these users fulfill their day-to-day food requirements. As an API based platform, compatibility is key to integrating with others, allowing for GreeOx to build further on NEM's parent chain. 4. Unlock strategic partnership – The biggest advantage for this project is to unite and encourage its network of business partners to collaborate on the NEM platform and its community. Our community members, partners, and distributed farms will always include NEM as our operating platform. The principle core of GreeOx's platform derives from forming partnerships with various organization, which is an intrinsic value different from other blockchain related initiatives. 5. Increased visibility of the NEM blockchain – All GreeOx container farms will display “Powered by NEM”. Every farm location will enable NEM to be displayed on all of its signage and marketing materials. As a “green” company, modeling after the same mission, GreeOx will employ Ny and rewards participation within the community in mind. The message will address security with NEM’s eco-friendly consensus algorithm, Proof of Importance that was developed with usage of low energEM's Mijin v.2 as the most secured smart contract framework available on the blockchain. 6. Increased transaction of GROX – As a permissioned blockchain network, the requirement with efficient processing in the high numbers of transactions, individuals and corporate token holders are able to gain revenue/profits in terms of token deposits. The usefulness is relay within the storage of data within GreeOx and partner companies on the farming chain. Fiat currencies are accepted and transactions will utilize GROX . The increase in transaction in growth cycle and user interaction will contribute value back to the NEM community and blockchain. 7. Indoor farming case study for NEM integration – The partnership and integration with GreeOx will unlock other opportunities for NEM. By employing NEM's technology ProximaX that allows for GreeOx to quickly deploy the use of decentralized app, the integration can quickly and objectively be measured. (VOTE NOW by sending '0' XEM to: NAFIFY-3TUP77-IUAPVK-ASM77D-JTEUIQ-ZSWJ7N-R2FX) Full details, please visit: https://forum.nem.io/t/vote-now-greeox-worlds-first-decentralized-indoor-farm/16243/40
Hey NEM Community: STEM IS LIVE! Hier zijn 7 dingen waarvan ik denk dat ze de NEM Community ten goede komen. Waarom zou je JA moeten stemmen? (ZEG JA DOOR '0' XEM te verzenden naar: NAFIFY-3TUP77-IUAPVK-ASM77D-JTEUIQ-ZSWJ7N-R2FX) 1. Blootstelling van NEM-protocol in AgriTech en Indoor Farming Space - De combinatie van deze drie technologieën zal de landbouw- en toeleveringsindustrieën grondig ontwrichten. GreeOx zal de blootstelling aan NEM-blockchain enorm verhogen via een reeds gevestigde overdekte bedrijfsruimte. GreeOx zal zijn broncode uploaden naar een publieke git-repository om te kunnen beoordelen als open-sourceplatform, zodat anderen het kunnen implementeren als een open-netwerk ecosysteem. 2. Fractional Farm Ownership - GreeOx-tokens vertegenwoordigen een fractioneel eigendom van GroBinn-indoorboerderijen over de hele wereld - onder alle klimaatomstandigheden. Het is geen sinecure om een ​​hypermoderne geautomatiseerde boerderij te hebben om echt voedsel aan de wereld te bieden, dus dit is een kans voor NEM-leden om als eerste eigenaar te zijn van gedistribueerde en gedecentraliseerde boerderijen. Dit zou worden bereikt door het algoritme van NEM, Proof of Importance (POI), waar het gebruikers een hogere prioriteit geeft en de reputatie van de gebruikers wordt vergemakkelijkt. 3. On-boarding Institutionele en zakelijke gebruikers - Grobinn zal tussen resorts en zakelijke gebruikers worden geplaatst om het gebruik van Greeox-tokens op grote schaal te verbeteren, omdat deze gebruikers hun dagelijkse voedselbehoeften vervullen. Als API-gebaseerd platform is compatibiliteit de sleutel tot integratie met anderen, waardoor GreeOx verder kan bouwen op de bovenliggende keten van NEM. 4. Ontgrendel strategisch partnerschap - Het grootste voordeel van dit project is om het netwerk van zakelijke partners te verenigen en aan te moedigen om samen te werken op het NEM-platform en de gemeenschap. Onze communityleden, partners en gedistribueerde farms zullen altijd NEM als ons operationele platform omvatten. De belangrijkste kern van het platform van GreeOx komt voort uit het aangaan van partnerschappen met verschillende organisaties, wat een intrinsieke waarde is die verschilt van andere blockchain-gerelateerde initiatieven. 5. Verhoogde zichtbaarheid van de NEM blockchain - Alle GreeOx containerparken zullen "Powered by NEM" weergeven. Elke boerderijlocatie zal NEM laten weergeven op alle signage- en marketingmaterialen. Als een "groen" bedrijf dat modelleert na dezelfde missie, zal GreeOx Ny in dienst nemen en participatie binnen de gemeenschap belonen. Het bericht gaat over beveiliging met het milieuvriendelijke consensusalgoritme van NEM, Proof of Belang, dat is ontwikkeld met gebruik van low energEM's Mijin v.2 als het meest beveiligde slimme contractraamwerk dat beschikbaar is op de blockchain. 6. Verhoogde transactie van GROX - Als een toegestaan ​​blockchain-netwerk kunnen de vereisten met een efficiënte verwerking in het hoge aantal transacties, individuen en houders van bedrijfstoken omzet / winst behalen in termen van tokenposities. Het nut is relais binnen de opslag van gegevens binnen GreeOx en partnerbedrijven in de landbouwketen. Fiat-valuta's worden geaccepteerd en transacties maken gebruik van GROX. De toename in transacties in groeicyclus en gebruikersinteractie zullen waarde toevoegen aan de NEM-community en blockchain. 7. Casestudy over binnenkweek voor NEM-integratie - Het partnerschap en de integratie met GreeOx zullen andere kansen voor NEM ontsluiten. Door gebruik te maken van de NEM-technologie ProximaX waarmee GreeOx snel gebruik kan maken van het gebruik van een gedecentraliseerde app, kan de integratie snel en objectief worden gemeten. (STEM NU NU door '0' XEM te sturen naar: NAFIFY-3TUP77-IUAPVK-ASM77D-JTEUIQ-ZSWJ7N-R2FX) Volledige details vindt u op: https://forum.nem.io/t/vote-now-greeox-worlds-first-decentralized-indoor-farm/16243/40
PeerStream and Lon Wong will be making presentations on "ProximaX: Next Generation Solutions Powered by NEM." These presentations will take place each day of the conference at 3:20pm - 3:40pm EDT.
RocketShoes: een NEM-Powered digital asset platform voor de toekomst van onderwijs en werk Het NEM Community Fund Stem voor RocketShoes is nu OPEN! Stemmen JA stuur 0 XEM naar: NB3HZIQSQGD7ZV73JWPASLIENNUL2H6AQ5SCEGB6 Als u wilt stemmen, verzendt u NO XEM naar: NCJ3EFL6FVGO6LR7HPQQUKFCRPQHMGWDVN4S2NYH De stemming eindigt op 18 juni om 19.00 uur in Melbourne Introductie van RocketShoes: een onderwijsplatform van de volgende generatie RocketShoes is een educatief platform dat is ontworpen voor een leerlinggerichte aanpak en krachtige hulpmiddelen biedt om op een gedecentraliseerde manier content te beheren. Leerders zullen in staat zijn hun eigen leermateriaal te produceren en bij te houden, inclusief opdrachten, notities en digitale middelen. Organisaties kunnen grote hoeveelheden inhoud beheren op een manier die niet mogelijk is met de huidige systemen, waardoor radicaal nieuwe functionaliteit mogelijk is en diepe integratie met de Blockchain, waarbij ProximaX als opslaglaag wordt gebruikt. Lees het RocketShoes-voorstel: https://goo.gl/7NHJLU Word lid van de RocketShoes Telegram: https://t.me/RocketShoes_Community Bezoek de RocketShes-website voor meer informatie: https://rocketshoes.io
RocketShoes! Hét “NEM-Powered digital asset platform” voor de toekomst van onderwijs en werk! De NEM Community Fund Stem voor RocketShoes is nu OPEN! Stem je JA? stuur 0 XEM naar: NB3HZIQSQGD7ZV73JWPASLIENNUL2H6AQ5SCEGB6 Stem je NEE? Stuur 0 XEM naar: NCJ3EFL6FVGO6LR7HPQQUKFCRPQHMGWDVN4S2NYH De stemming eindigt op 18 juni 2018 om 19.00 uur (Melbourne time) Introductie van RocketShoes: Hét onderwijsplatform van de volgende generatie. RocketShoes is een educatief platform dat is ontworpen voor een leerlinggerichte aanpak welke krachtige hulpmiddelen biedt om op een gedecentraliseerde manier content te beheren. Leerlingen zullen in staat zijn hun eigen leermateriaal te produceren en bij te houden, inclusief: opdrachten, notities en digitale middelen. Organisaties kunnen grote hoeveelheden content beheren op een manier die niet mogelijk is met de huidige systemen waardoor radicaal nieuwe functionaliteiten mogelijk zijn, en diepe integratie met de Blockchain. Hierbij wordt ProximaX als opslag laag gebruikt. Lees nu het RocketShoes-voorstel: https://goo.gl/7NHJLU Word lid van de RocketShoes Telegram: https://t.me/RocketShoes_Community Bezoek de RocketShoes-website voor meer informatie: https://rocketshoes.io
The RocketShoes Live Webcast is about to start... RocketShoes is an educational platform designed for a learner centric approach and providing powerful tools to manage content in a decentralised way. Learners will be able to produce and keep track of their own learning materials, including assignments, notes, and digital assets. Organisations can manage large amounts of content in a way that is not possible with today’s systems, allowing for radically new functionality, and deep integration with the Blockchain, using ProximaX as the storage layer. Tune in and ask us anything about our project! Join the Rocketshoes Community Telegram to ask questions during the live stream - https://t.me/RocketShoes_Community To join the Live Stream, click this link: https://meet.google.com/gma-uiia-zep Otherwise, to join by phone, dial +1 321-430-1192 and enter this PIN: 837 853 632#
RocketShoes: a NEM-Powered digital asset platform for the future of education and work. RocketShoes is an educational platform designed for a learner centric approach and providing powerful tools to manage content in a decentralised way. Learners will be able to produce and keep track of their own learning materials, including assignments, notes, and digital assets. Organisations can manage large amounts of content in a way that is not possible with today’s systems, allowing for radically new functionality, and deep integration with the Blockchain, using ProximaX as the storage layer. Learn more about our proposal at: bit.ly/rocketshoes-nem To vote YES, send 0 XEM to: NB3HZIQSQGD7ZV73JWPASLIENNUL2H6AQ5SCEGB6 To vote NO, send 0 XEM to: NCJ3EFL6FVGO6LR7HPQQUKFCRPQHMGWDVN4S2NYH 🚀 Website: rocketshoes.io
Emre Tekne
Aws, microsoft onedrive, google drive etc

ProximaX is dit wel van plan... gebruik maken van nem en storage/messaging/streaming diensten aanbieden