search

whitepaper

Ik heb de whitepaper nog niet gelezen. Maar hun presentatie zag er heel goed uit en dat de maker van javascript er bij betrokken is, geeft mij zeker een voorlopig goed vertrouwen

Vele Coins hebben gewoon een whitepaper en willen snel geld winnen op de stomheid en de hype van mensen.. maar munten die echte functies hebben en problemen oplossen zullen zeker slagen.. we hebben nu ook euro’s en ponden en dollars.. ik zie het later ook wel zo..

Jep, zit hoop zooi tussen... vooral die ico hype. Zie de enorme waslijst op coinexchange. Nem heeft een werkend product, veel hebben alleen een whitepaper of een kopie van bitcoin.

Dear NEM Community, LoyalCoin, powered by NEM Blockchain, is set to launch its token generation event (TGE) on December 11, 2017, with a pre-TGE period starting November 11, 2017. In support of this event, LoyalCoin is launching a bounty program that encourages advocacy, marketing, content creation, and public support endeavors for LoyalCoin. For more info about the bounty program, please visit: https://loyalcoin.io/docs/LoyalCoin Bounty Program.pdf LoyalCoin will grant 100,000 LYL per translated thread and whitepaper on their main BitcoinTalk announcement on a specific language. This should include active moderation of that page and communication with them on what to answer for certain questions. There are subforums for up to 20 languages on BitcoinTalk. Meanwhile, LoyalCoin will grant 50,000 LYL per quality assurance (QA) work for each translated thread. Both thread translation/moderation and QA work shall go on until the date of completion of the TGE. For those who are interested to continue thread moderation and QA work, they can negotiate with LoyalCoin for a special arrangement. For general inquiries, please contact [email protected]. Looking forward to your usual cooperation!

Kan iemand mij overtuigen om NEM te kopen? Is er ergens een samenvatting of whitepaper? Heeft iemand die zo bij de hand toevallig? :)

Ook onderaan de website linkjes naar tech ref/catapult whitepaper

Ikzelf heb niet zoveel met whitepaperprojecten

Anthoin
De nieuwe ethereum ?

ProximaX... lees whitepaper maar eens. Ethereum 4.0 zit daar in

Ga vant weekend de whitepaper eens doornemen , hou het in de gaten

Hey Guys. Thank you for your support so far. I like to share the below links to facilitate your participation to the voting that is live. Thanks again. How to participate in our Airdrop Program for your contribution and participation in the voting: http://greeox.io/greeox-airdrop-is-now-live/ Our Whitepaper to preview and comment: https://forum.nem.io/t/nem-community-funding-proposal-worlds-first-decentralized-indoor-farm/16243 Join the discussion at our Telegram Group https://t.me/joinchat/HWPwcQ12-z5nEl88Fw2VBA

Only 6 days left to vote, community show your support by voting to bring the first NEM Farming project live in a neighbourhood near you! http://bit.ly/greeox-whitepaper To Vote YES: send 0 XEM to: NAFIFY-3TUP77-IUAPVK-ASM77D-JTEUIQ-ZSWJ7N-R2FX To Vote NO: send 0 XEM to: NDLC37-MTOMKC-626V43-N3P63A-QL65EL-LUSYDL-Y6LP

Nog maar 6 dagen om te stemmen. Community toont uw steun door te stemmen om het eerste NEM Farming-project live in een buurt bij u in de buurt te brengen! http://bit.ly/greeox-whitepaper Stemmen YES: stuur 0 XEM naar: NAFIFY-3TUP77-IUAPVK-ASM77D-JTEUIQ-ZSWJ7N-R2FX Stemmen NEE: stuur 0 XEM naar: NDLC37-MTOMKC-626V43-N3P63A-QL65EL-LUSYDL-Y6LP

3 vragen / opmerkingen van de Facebook Live van vandaag met de CEO van GreeOx. Eddie Dawson Ferreira: in fiat gemaakte winsten worden door de stichting omgezet in GROX-token en vervolgens gedistribueerd naar de gemeenschap op basis van hun marktaandeel. Een blockchain zou dit zeker mogelijk kunnen maken vanwege de transparantie, waardoor de community individueel de prestaties van de farms.Dit is echter sterk afhankelijk van de waarde van het GROX-token - hoe zorgt u ervoor dat de waarde van het token hoog genoeg blijft om de bewerking voort te zetten? " "Thanh Le We hebben ook een vraag van leden van de gemeenschap." Wat zouden de bedrijfskosten van een container zijn en hoe zouden we dit gaan doen en draaien op een gedecentraliseerd platform? " "David, in een notendop, kunt u ons alstublieft een overzicht geven van hoe een indoor-fam zoals GreeOx de groei en productie van biologisch voedsel dat wordt aangedreven door blockchain-technologie ten goede zou komen?" Klik op http://bit.ly/Live-GreeOx-9May-2018 om de antwoorden en nog veel meer voordelen voor NEM en de gemeenschap in het algemeen te zien, waarom u zou moeten steunen met JA. http://bit.ly/greeox-whitepaper Stemmen YES: stuur 0 XEM naar: NAFIFY-3TUP77-IUAPVK-ASM77D-JTEUIQ-ZSWJ7N-R2FX Stemmen NEE: stuur 0 XEM naar: NDLC37-MTOMKC-626V43-N3P63A-QL65EL-LUSYDL-Y6LP Elke afzonderlijke stem telt mee voor dit ongelooflijke project
Bedankt NEM-community voor al je steun tot nu toe! We sluiten snel in! Onze REVISED-mijlpalen delen op basis van feedback van community's. ALLEEN 3 dagen te Stemmen: http://bit.ly/greeox-whitepaper Fase 1 Bedrijfsformatie (160.000 XEM) ● Marktonderzoek en voorbereiding ● Bedrijfsstructuur en oprichting van Foundation (non-profit) Fase 2 Minimaal haalbaar platform (1.520.000 XEM) NEM-technologie implementeren als brandstof voor de Greeox-stichting (fase 1) Webapplicatie om agrarische projecten te beheren: - NEM-stemintegratie om een ​​nieuw project goed te keuren - NEM Namespaces en Mozaïek-integratie om eigendom van fractionele farms toe te staan - NEM Apostille voor operationele documenten (juridische documenten, facturen, enz.) - Slimme contracten outsourcen om de levenscyclus van eigendomsrechten te beheren (overdracht, dividenden, enz.) - Digitalisering van landbouwactiviteiten: gewasstatus, taakstatus en tijdlijn om de productiviteit en monitoring van de container te waarborgen Fase 3 Geavanceerde technologie-integratie (1.086.000XEM) ● Eigen ontwikkeling van IoT-systemen die rechtstreeks zijn verbonden met de NEM-blockchain ● Digitalisering en integratie van de supply chain in de NEM-blockchain ● Uitgebreide bewaking van de werking met behulp van A.I ● Robotic-integratie om de opbrengst te verhogen en menselijk ingrijpen te verminderen Fase 4 Uitbreiding van de stichting (1.520.000 XEM) ○ Ontwikkel governance met operationele modellen ○ MVE uitbreiden en samenwerken met consortia ○ Piloot NEM GreeOx-oplossing voor live productie ○ Ontwerp een uitrolstrategie en integreer met de legacy GreeOx ○ Stroomlijn technologie en ontwikkel API voor community-operators Gebruik van fondsen (XEM) Operaties Kickoff --------------------------------- 373.584 XEM Platform- en softwareontwikkeling ---------- 1,737,600 XEM Hardwareontwerp en productie -------------- 1,303,200 XEM Uitbreiding van de stichting --------------------- 868.800 XEM Totale kosten ------------------------------------- 4.283.184 XEM https://www.facebook.com/GreeOx/videos/1220984901365901/

Thank you NEM community for all of your support to date! We are closing in fast! Sharing our REVISED milestones based on community' feedback. ONLY 3 days left to VOTE: http://bit.ly/greeox-whitepaper Phase 1 Business Formation (160,000 XEM) ● Market Research and Preparation ● Company structure and formation of Foundation (non-profit) Phase 2 Minimum viable platform (1,520,000 XEM) Implement NEM technology to fuel the Greeox foundation (phase 1) Web application to manage farm projects : - NEM Voting integration to approve a new project - NEM Namespaces and Mosaic integration to allow fractional farms ownership - NEM Apostille for operational documents (legal papers, invoices, etc) - Off-Chain smart contracts to manage ownership lifecycle (transfer, dividends, etc) - Digitalization of farming operations : crop status, tasks status and timeline to ensure container productivity and monitoring Phase 3 Advanced Technology integration (1,086,000XEM) ● Inhouse development of IoT systems connected directly with the NEM blockchain ● Digitalization and integration of the supply chain in the NEM blockchain ● Advanced operation monitoring using A.I ● Robotic integration to increase yield and reduce human intervention Phase 4 Foundation expansion (1,520,000 XEM) ○ Develop governance with operating models ○ Expand MVE and partner with consortiums ○ Pilot NEM GreeOx solution into live production ○ Design roll-out strategy and integrate with legacy GreeOx ○ Streamline technology and develop API for community operators Usage of Funds (XEM) Operations Kickoff --------------------------------- 373,584 XEM Platform and software Development ---------- 1,737,600 XEM Hardware Design & Production ---------------- 1,303,200 XEM Foundation expansion ----------------------------- 868,800 XEM Total Costs ---------------------------------------- 4,283,184 XEM

NEM-community - bedankt voor al je steun tot nu toe! Om het te laten gebeuren! Bekijk onze REVISED-mijlpalen @ http://bit.ly/greeox-whitepaper 👍 Portefeuilles met hoge waarde: grijp de kans. 🙌 Stemmen YES: stuur 0 XEM naar: NAFIFY-3TUP77-IUAPVK-ASM77D-JTEUIQ-ZSWJ7N-R2FX Stemmen NEE: stuur 0 XEM naar: NDLC37-MTOMKC-626V43-N3P63A-QL65EL-LUSYDL-Y6LP
NEM community - thank you for all of your support to date! For making it to happen! See our REVISED milestones @ http://bit.ly/greeox-whitepaper 👍 High value wallets: Seize the opportunity. 🙌 To Vote YES: send 0 XEM to: NAFIFY-3TUP77-IUAPVK-ASM77D-JTEUIQ-ZSWJ7N-R2FX To Vote NO: send 0 XEM to: NDLC37-MTOMKC-626V43-N3P63A-QL65EL-LUSYDL-Y6LP
Uitnodigen van 50K + XEM Wallet VOTES voor GREEOX! Onze REVISED-mijlpalen @ http://bit.ly/greeox-whitepaper LAATSTE DAG! Geldig tot 20 uur UTC 12.05.2018! De eerste 100 wallets * om te stemmen om te krijgen GreeOx LIFETIME Groenten / kruiden. * Instructies: neem een ​​schermafbeelding van de stem, dien het @GreeoxCommunitySupport-telegram in en wij zullen contact met u opnemen om GreeOx-producten te leveren voor een gezin van 4 na de boerderijimplementatie in uw stad.
Inviting 50K+XEM Wallet VOTES for GREEOX! Our REVISED milestones @ http://bit.ly/greeox-whitepaper LAST DAY! Valid till 8pm UTC 12.05.2018! The first 100 wallets* to vote to get GreeOx LIFETIME Vegetables/Herbs. *Instructions: Take Screen Shot of the Vote, submit to @GreeoxCommunitySupport telegram and we will contact you to supply GreeOx produce for a family of 4 after Farm Deployment in your City.